Kehamilan Adalah Hal Yang Sangat Dinantikan Oleh Setiap Bunda

Semoga Para Pejuang Dua Garis Diberikan Kemudahan Untuk Segera Sukses Promilnya

Sudah berapa Lama Bunda & Suami Menjalani Promil?

6 Tahun? 10 Tahun? 13 Tahun? Jangan Berputus Asa, Tetap Berdoa & Ikhitiar.

(yaitu) ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Ia berkata “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku.”

“Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera,”

“yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai”

“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.”

(Qs. Maryam 3-7)

Dia (Zakaria) berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua?”

(Qs. Maryam : 8)

(Allah) berfirman, “Demikianlah.” Tuhanmu berfirman, “Hal itu mudah bagi-Ku; sungguh, engkau telah Aku ciptakan sebelum itu, padahal (pada waktu itu) engkau belum berwujud sama sekali.”

(Qs. Maryam : 9)